Search
  • sharoneytam48

בהשראת סדנה לגיל הזהב... נובמבר 2021

כמה פעמים שמענו את המשפט "זה הכל בראש שלך"?

לפני שבוע במהלך הסדנה "סיפורים שמקשיבים" לגיל הזהב שהנחתי אי שם בכיוון ירושלים , היתה לי חוויה נחמדה.

הגעתי כשבתוכי אני מספרת לעצמי סיפור על עצמי שגורם לי לחוש ממש טוב עם עצמי (הרי זה "הכל בראש שלך" והרי זה הכל "הסיפור שאת מספרת לעצמך"),

אז שיחקתי בתוכי את המשחק ואכן הרגשתי בטוחה ויציבה .

ואז כמו שקורה לפעמים שמה שבראש שלך משתקף מחוץ לראש שלך,

שיתפה אחת הנשים בסיפור מקסים מבית הילדים בלינה המשותפת בקיבוץ אי -שם בשנות ה50.

כבר אז היא ידעה ש..."הרי הכל בראש שלך"(:

וכך היא סיפרה...

"בבית הילדים כל הזמן היו מאבקים על המקום ואני פתרתי זאת ויצאתי מהמשחק הלוחמני על-ידיי כך שדמיינתי שאני הבת של מלכת אנגליה.

הרי גם הילדים של אליזבת רואים אותה רק שעתיים ביום במקרה הטוב

בדיוק כמוני ואכן כך הרגשתי

והשעתיים שהיו לי עם הורי כל יום היו אכן נפלאים(כמו בת של מלכה?),

עד היום אני זוכרת את הבישולים ,הטיולים, הסיפורים והביחד שנכח שם

וכך ההשפעה של מה שהיה בבית הילדים היה מינורי לעומת מה שקיבלתי בבית הורי.

ויותר מכך הבנתי בצורה עמוקה כמה חשוב להיות אמא טובה לילדי ,

כמה כשהכל סוער שם בחוץ חשובה המשפחה."

ואני מוסיפה כדי למנוע מכולנו רגשי אשמה-"אמא טובה דיה"

וגם אני מוסיפה כמה חשוב הסיפור שבפנים(:

ו...שבוע של מלכות לכולנו! 👑❤🙏

0 views0 comments

Heading 4