Search
  • sharoneytam48

חוויות עם אדון מינאסה

בחודשים האחרונים הופעתי עם מינאסה בהרבה גני ילדים. רוב הפעמים ממש נהנתי, כמה פעמים אפשר לעשות אותו הדבר ולהנות אני לא יודעת, אבל אם כל פעם נמצאים בנוכחות זה בטוח עוזר(: ואם אני נראית פתאום כמו גבר זה בטח בגלל זה(; הרבה פעמים היו בצוות נשים אתיופיות,בסיום המופע שוחחנו... היו נשים שעלו ארצה בעצמן והתרגשו להיזכר שוב בסיפור העליה שלהן, היו שדייקו אותי בפרטים נוספים, היו שהוריהן עלו ורק שמעו הסיפורים, הרבה שאלו אם הייתי באתיופיה (אולי באמת הגיע הזמן) מפני שהתיאורים החזירו אותן לעבר... היה זה כמו פאזל שמתחבר מפני שלכל אחת המסע היה שונה , היה מעניין ללקט מידע מסיפורים שונים ולראות תמונה רחבה יותר, היה משמח שנוצר מפגש! לפני שבוע בסוף המופע,אביבה שהוריה עלו מאתיופיה ביקשה להצטלם עם התפאורה, בסוף יצא שעשיתי לה "בוק" (:(: והנה תמונה אחת מקסימה למזכרת!0 views0 comments

Heading 4