Search
  • sharoneytam48

ליום האישה 20.1.22

במשך השנים אספתי סיפורי מעשיות על נשים שחוות טרנספורמציה ולרב מתוך קושי יוצאות למסע וממקום של קורבנות, תלות ופחד ,מתחברות לעצמה פנימית והופכות להיות היוצרות של חייהן חופשיות להיות, לבטא .את מי שהן ומה שהן רוצות להיות. לאחרונה משפטים מהסיפורים האלה שאני מספרת במשך שנים לאחרים מתעוררים בי בדיוק כשאני צריכה מכוונים אותי להרים שרביט פנימי שבהחלטה של רגע עוזר לבחור בין... לבין... וכך קרה שברגע כזה כשהייתי צריכה התעורר בתוכי חלק מאחד הסיפורים... "היא התישבה על סלע, לנוח לרגע ולעכל את מה שעברה ואז בעודה מביטה בכפות ידיה היא גילתה ש....... (לא מגלה פה כדי לא לעשות ספויילר בהתחלה היא התמלאה ברחמים עצמיים אבל אז היא מצאה עצמה פשוט עומדת ועושה אוספת שלג ויוצרת ממנו לבנים , בדיוק כמו שראתה את אביה עושה מניחה לבנה ליד לבנה ליד לבנה ובונה איגלו, ב י ת ל ע צ מ ה..." מצאתי את עצמי יורדת מהמכונית והולכת שמונה קילומטר לכדי לחפש דבר שהיה יקר לי ואבד... סוג של שרביט פנימי התעורר בתוכי אז... לחודש מרץ בו יהיה "יום האשה" מציעה "סיפורים שמאירים להתחבר לעוגן שבפנים" שילוב של סיפורי מעשיות וסיפורים אישיים על נשים ועוצמה ושרביטים פנימיים וסדנה כדי לפגוש את הסיפור שלך!


0 views0 comments

Heading 4