Search
  • sharoneytam48

רגע לפני 2022... דצמבר 2021

לפני שבוע הופענו ,

יאן ,השרביט ואני

בשני בתי -ספר

ובאחד אף הנחנו סדנאות שכל כך חשוב לדעתי לשלב אותן במופע כדי שלפחות אחד מהמסרים ישקע.

מאוד נהננו ונראה שגם הילדים(:

בשיח שאחרי ובסדנה גיליתי שוב עד כמה הילדים פוריים ויצירתיים

ועד כמה הם פתוחים ונכונים לשיח רגשי ולכלים שמחזקים.

ו.... עד כמה אפשר ללמוד להם.

אז אני אוספת אלי משפט אחד של ילדה מתוקה בכיתה א'-

שכך אמרה:

"אני חושבת שהשרביט כחץ קשת הוא כדי לעזור לנו כשאנחנו מרגישים אבודים"

"אבודים"....

היה מפתיע לשמוע המושג הזה מילדה

והיה גם כל כך מדוייק!

הרי כולנו מרגישים לפעמים אבודים גם אם לרגעים.

אז....

בהזדמנות זו אאחל לכולנו

ששנת 2 02 2

לא תהיה אבודה כלל וכלל.

(נו טוב רק לרגעים ממש קצרים)

שנדע להקשיב אחד לשני

לקטנים ולגדולים

וגם לאלו שבפנים

שנדע לעזור ולהעזר

לקחת לעצמינו את המקום

ןלתת מקום לאחרים

שנלמד עוד ונדע עוד על איך

לרקוד את הריקוד הזה

שנקרא "חיים"

ואיך עושים את זה ביחד

ושנשפיע בטוב ושנבחר בטוב ושנאהב בטוב בטוב בטוב

את עצמינו את החיים ואת האחרים
0 views0 comments

Heading 4